Yhdistys

Porin nuorisosoittokuntayhdistys ry on perustettu ylläpitämään ja kehittämään nuorison puhallinmusiikkiharrastusta sekä edistämään ja tukemaan puhallinmusiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistys ylläpitää Porin Nuorisosoittokunta nimistä soittokuntaa, joka jatkaa Porin Nuorisopuhallinorkesterin ja Nuorisosoittokunta Musicatin perinteitä. Yhdistys tekee yhteistyötä Palmgren-konservatorion, kansalaisopistojen sekä ympäristökuntien musiikkiopistojen ja puhallinorkesterien kanssa.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Yhdistykselle on laadittu eettiset periaatteet syksyllä 2023.

2023 SYYSKOKOUSKUTSU

Porin Nuorisosoittokuntayhdistys Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään kauppakeskus Puuvillan tiloissa

5.12. kello 19.00 alkaen.

Tervetuloa!

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

5.12.2023    I  klo 19.00

Kauppakeskus Puuvilla

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan joka vuosi soittokunnan taiteellinen johtaja ja varajohtajat
 8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Esitellään yhdistyksen eettiset periaatteet